Organizační výbor

Odborní garanti setkání

  • prof. Ing. Milan HONNER, Ph.D., ZČU v Plzni, NTC (honner@ntc.zcu.cz)
  • Ing. Jan BLATA, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, FS (jan.blata@vsb.cz)

Organizační výbor

Alice Nováková

Alice Nováková

Komunikace a administrativa
Milan Honner

Milan Honner

Odborný garant
Michal Švantner

Michal Švantner

Organizační garant

Kontaktní adresa

Západočeská univerzita v Plzni
Nové technologie - výzkumné centrum

Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
E-mail: ssptermo@ntc.zcu.cz